Concerned Citizens against Climate Change

Concerned Citizens against Climate Change is een initiatief van drie hoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam: Joep Leerssen, professor Europese Studies, Lucas Reijnders, professor Milieukunde, en Arthur Mitzman, emeritus professor Geschiedenis. Ons doel is om met de publicatie op deze website van een internationaal appèl tegen de opwarming van de aarde burgers te mobiliseren en wereldleiders ertoe te bewegen snel en effectief actie te ondernemen.

De hoofdpunten in dit appèl luiden: 1) Het is later dan de EU, de onderhandelaren op Bali en zelfs vele milieuorganisaties denken. Wij baseren dit op het meest recente rapport van het Internationale agentschap voor energie (IEA), World Energy Outlook 2007 uit november 2007, dat 2012 aangeeft als mogelijk uiterste datum voor het stuiten van de CO2 uitstoot, indien wij willen voorkomen dat de temperatuur op aarde meer dan 2°C stijgt. Als dit gebeurt, zijn de gevolgen niet te overzien. 2) Wij constateren dat marktmechanismen als emissiehandel, waarop in het verleden is vertrouwd, tot nu toe niet hebben gewerkt en dat er dringend behoefte bestaat aan effectief optreden door regeringen.

We lanceren ons appèl in Nederland. Het is de bedoeling om het daarna - en daarnaast - in andere Westerse landen rond te sturen, zowel in Europa als in Noord-Amerika. Tenslotte zal het appèl, voorzien van de handtekeningenlijsten, toegezonden worden aan de staatshoofden en aan de leiding van de internationale organisaties die de strijd om het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen mogelijk het meest kunnen beïnvloeden.