Aanvullende informatie over ANBI status voor NL belastingdienst, 2017-2018

[Permalink]

21 april 2019

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2017-2018:

1) Het signaleren van 918 nieuwsartikelen en documenten op de website; het schrijven en uitsturen aan ondertekenaars van vijf newsletters;
2) Onbezoldigd vertaalwerk voor o.a. Urgenda;
3) Deelname aan de Amsterdamse klimaatmanifestatie van 29 april 2017;
4) Functie als “observer” in Climate Action Network.


FINANCIEEL VERSLAG VOOR DE JAREN 2017-=2018


DEBET (lasten)
FINANCIEEL VERSLAG STICHTING 4C CLIMATE CHANGE VOOR DE JAREN 2017-=2018
DEBET (lasten)
Bankkosten 2017-2018 €254
posters klimaatmars (Hollier) €238
TOTAAL Lasten 2017-2018 €492

CREDIT (baten)
Kas (saldo 2016) €1406
Donaties €200
€1606
Min €492 lasten = €1114
TOTAAL Credit 2017-2018 = €1114
Reserve voor jan 2019 €1114


>>> Back to list