4C LOOPT MEE IN DE AMSTERDAMSE KLIMAATMARS OP 10 MAART 2019

[Permalink]

31 january 2019

[English text is below the Dutch]

4C LOOPT MEE IN DE AMSTERDAMSE KLIMAATMARS OP 10 MAART 2019


Nadat duidelijk is geworden dat de meeste landen niet de afgesproken klimaatdoelen van het Parijse Accoord kunnen halen met het huidige beleid -

Nadat klimaatwetenschappers hebben uitgerekend dat de wereld maar 12 jaar heeft om een klimaatkatastofe te vermijden door drastische beperking van CO2 uitstoot –

Nadat vele overheden, inclusief tot nu toe de Nederlandse, hun verantwoordelijkheden ontwijken om planetaire opwarming beneden de gevaarzone van 1.5C+ te houden -

Nadat tientallen vooraanstaande Nederlandse economen publiekelijk een zware CO2 heffing op grote bedrijven hebben voorgesteld (NRC Handelsblad, 25-01-19), met gebruik van de opbrengsten “om huishoudens te compenseren voor de stijgende energiekosten” -

Nadat massale optochten in vele landen een fossielvrije toekomst hebben geëist --

IS NEDERLAND AAN DE BEURT: 10 MAART, 13:00,VANAF DE DAM IN AMSTERDAM.

CONCERNED CITIZENS AGAINST CLIMATE CHANGE loopt mee, samen met vele milieuorganisaties – o.a. Milieudefensie, Greenpeace, Wise, Natuur en Milieufederaties, Nederland Fossielvrij – en groepen van de FNV, SP en GroenLinks.


Schrijf ons als je met ons mee loopt: postmaster@stopwarming.eu


=================================================================


4C TO PARTICIPATE IN THE AMSTERDAM CLIMATE DEMO OF MARCH 10TH

Now that it is clear that the current policies of most countries are inadquest for the climate targets agreed to in the Paris Agreement --

Now that climate scientists have calculated the world has no more than twelve years for a limitation on carbon emissions sufficient to avert catastrophic warming --

Now that many governments, including the Dutch, are evading their responsibility to keep planetary warming below the danger zone of more than 1.5C --

Now that dozens of prominent Dutch economists have publicly proposed a heavy duty on CO2 emissions, with distribution of the revenue "to compensate households for the increasing energy costs --

Now that massive demonstrations in many countries have demanded a fossil free future --

IT'S THE TURN OF THE NETHERLANDS: MARCH 10, 13:00 STARTING IN THE DAM IN AMSTERDAM

CONCERNED CITIZENS AGAINST CLIMATE CHANGE will be there, together with environmental organizations such as Milieudefensie, Greenpeace, WISE, Natuur en Milieufederaties, Nederland Fossielvrij, and groups from the FNV, SP and GroenLinks.

Write if you want to join us: postmaster@stopwarming.eu


>>> Back to list