Inleiding

Image images/polar_bears.jpgConcerned Citizens against Climate Change circuleert een appèl, Klimaatverandering bedreigt de toekomst van de aarde. Handel nu, voor het te laat is. Wij nodigen u uit dit appèl te ondertekenen. Wij denken dat de urgentie om maatregelen te nemen tot nu toe schromelijk is onderschat in de internationale onderhandelingen over klimaatverandering. Het is de bedoeling dit appèl met de handtekeningen naar de hoogste politieke gezagsdragers te sturen in Azië, de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties, omdat we ervan overtuigd zijn dat de sleutel tot het afwenden van de dreiging van overmatige opwarming van de aarde, en daarmee de toekomst van de mensheid, ligt in tijdig en effectief politiek optreden.

Terwijl de publieke opinie in de wereld - opgeschud door Al Gore’s film An Inconvenient Truth en door talrijke officiële rapporten van klimaatwetenschappers - steeds meer doordrongen raakt van de dreiging van klimaatverandering, verkeert een groot deel van de media en van de top van de politiek en de zakenwereld in een acute staat van ontkenning met betrekking tot de ernst van de situatie. Deze struisvogelhouding onder de machtigsten op aarde werd duidelijk tijdens de Bali conferentie van december 2007. Er werd geen overeenkomst bereikt over maatregelen die een voortzetting en versterking hadden moeten zijn van de maatregelen die waren afgesproken onder het Kyoto protocol, dat in 2012 afloopt. Dezelfde houding valt te lezen in de afzwakking, onder druk van de Europese industriële lobbies, van het lange termijn plan van de Europese Gemeenschappen om de grootste oorzaak van de opwarming, de CO2 emissies, aan te pakken. Het ‘ontkenningsvirus’ in de media blijkt bovendien uit het feit dat deze media in de Verenigde Staten niet in staat zijn geweest de presidentskandidaten in het Republikeinse en Democratische kamp te bewegen tot een discussie over wat zij, eenmaal gekozen, zouden doen om te verhinderen dat de opwarming van de aarde apocalyptische proporties aanneemt.