Klimaatverandering bedreigt de toekomst van de aarde. Handel nu, voor het te laat is.

Update, december 2012:

Onderstaande petitie, ondertekend door 1150 burgers uit 47 landen, geldt vandaag de dag net zo hard als toen we de tekst vier jaar geleden op onze website zetten. Eigenlijk is de boodschap urgenter dan ooit. Het 'veel erger' waar we bang voor waren in onze eerste alinea begint realiteit te worden.

Wij signaleerden in 2008 een waarschuwing van het Internationale Energie Agentschap (IEA) dat opwarming van 2° C al gevaarlijk zou zijn, maar dat nog verdere opwarming onstuitbaar zou zijn als de CO2 uitstoot niet zou aftoppen in 2012. In 2012 echter neemt de CO2 uitstoot zonder genade toe. Extreme hitte heeft in de Verenigde Staten de graanoogst gedecimeerd, met gevolgen voor voedselprijzen over de hele aarde. Aardwetenschappers voorspellen een eeuw van droogte. Overstromingen als gevolg van orkanenen en stortregens hebben evacuaties gedwongen en dood en verderf gezaaid van Zuid Rusland tot de dicht bevolkte mega-steden van Oost Azië - in Beijing, Shanghai, en Manilla - en in november 2012 in New York. Het Arctisch zee-ijs was aan het einde van deze zomer zo sterk geslonken dat wetenschappers verwachten dat alle ijs aan de Noordpool in de zomer van 2020 gesmolten is. Dit is dertig jaar eerder dan berekend in het ergste scenario van het Verenigde Naties IPCC rapport uit 2007.

De olie- en kolen industrie houdt het klimaatscepticisme in stand. Maar dit scepticisme brokkelt langzaam af in het extreme weer, vooral nu het steeds zekerder is dat klimaatverandering hier de oorzaak van is.

Wij zijn een kleine organisatie. Toch kunnen wij veel betekenen voor het ontwerpen en uitvoeren van goed klimaatbeleid. Vanuit Nederland onderhouden wij contacten met onze ondertekenaars, klimaatactivisten en groene volksvertegenwoordigers in verschillende landen, en in het Europese Parlement.

We houden een archief bij met klimaatnieuws, opinies, en documenten. Ons doel is samen te werken met burgerorganisaties wereldwijd zoals Climate Action Network (CAN), Greenpeace, Friends of the Earth, het Wereld Natuur Fonds, 350.org, en Avaaz. Zo hopen wij burgers te informeren en regeringen ertoe te brengen actie te ondernemen.

Teken onze petitie, vraag uw vrienden ook te tekenen, en help ons onze planeet veilig te maken voor toekomstige generaties.
[Het poolijs smelt. Californië brandt, net als Griekenland kort geleden. De armen in Mozambique en Bangladesh verdrinken, net als eerder die in New Orleans. De boeren van Centraal Afrika, die hun land zien verdrogen tot woestijn, staan bloot aan de hongerdood, ballingschap en oorlog. Het kan nog veel erger. Wetenschappers waarschuwen dat de gestaag toenemende uitstoot van broeikasgassen misschien al in 2012 gestuit moet zijn als we willen voorkomen dat de aarde meer dan twee graden Celsius opwarmt, met catastrofale gevolgen overal in de wereld. Maar terwijl in Brazilië en in Indonesië de regenwouden - de longen van de aarde - gerooid worden, vergaderen in Bali in december 2007 vertegenwoordigers van 180 staten over stappen voor na 2012. Een maand later zijn plannen van de EU om de schade te beperken afgezwakt, na pressie van industriëlen die bang zijn voor hun mondiale concurrentie-positie.

Een rampzalig scenario ontvouwt zich. Het is al begonnen, het versnelt en wordt steeds bedreigender. Wat kan gedaan worden om het af te wenden?

Het is vijf voor twaalf om een catastrofe te voorkomen

Decennialang weten we al dat de uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde, moet worden beperkt. Maar oproepen daartoe, protocollen en instrumenten als emissiehandel, gericht aan ondernemingen, regeringen en individuen, zijn niet effectief gebleken. Volgens het “referentie scenario” van het Internationale Agentschap voor Energie (IAE) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zal de uitstoot van CO2 in 2030 met 57% toegenomen zijn. Zelfs in het optimistischer “alternatieve scenario” van dit agentschap (gebaseerd op succesvolle uitvoering van alle bekende plannen voor het terugdringen van emissies en energieverbruik) zou de CO2 uitstoot, op haar hoogtepunt in 2015, in 2030 zijn toegenomen met 27% in vergelijking met 2005. De temperatuur op aarde zou dan met drie graden Celsius stijgen.

Klimatologen hebben laten zien dat opwarming een zelfversnellend proces is. Door het smelten van het poolijs neemt het oceaanoppervlak toe zodat steeds meer zonlicht geabsorbeerd wordt in plaats van terug te kaatsen. Nu de onmetelijke toendra’s in West Siberië beginnen te ontdooien ontsnapt steeds meer van de 70 miljard ton bevroren methaan en dit draagt bij aan het broeikaseffect. Door deze ontwikkelingen warmt de aarde versneld op en dit veroorzaakt weer steeds heftiger storingen in het klimaat: opdrogen van hele continenten, zware stormen en overstromingen elders.

Bij een opwarming van meer dan twee graden Celsius kunnen zulke kettingreacties onbeheersbaar worden en de aarde voor mensen tegen het eind van de 21e eeuw mogelijk onbewoonbaar maken. In elk geval zullen zij zoveel meer hitte, droogte, branden en overstromingen veroorzaken dat het leven voor honderden miljoenen mensen ondraaglijk zal zijn geworden. Het IAE meldt dat een temperatuurstijging van meer dan twee graden Celsius mogelijk niet meer te stoppen is, tenzij op zijn laatst in 2012 het volume uitstoot gestuit is en begint te verminderen.


We hebben erg weinig tijd tussen nu en 2012 om de wereldwijde trend van versnelde uitstoot te doen keren in emissiereductie. De vraag is niet wat gedaan kan worden na 2012, maar hoe nu te beginnen de toename van broeikasgas in de atmosfeer te stoppen.

Alleen drastische en snel uitgevoerde overheidsmaatregelen om emissies te verminderen kunnen een catastrofe op wereldschaal voorkomen. Deze maatregelen dienen onder meer te bestaan uit:

  • fiscale ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen in auto’s, vliegtuigen en schepen; beperken van nodeloos transport over lange afstand en stoppen met het uitbreiden van vliegvelden en van de wegennetten in de ontwikkelde landen; aanmoedigen van het nuttigen van lokaal geteeld voedsel; door de WHO ondersteund kapverbond in regenwouden;
  • een georganiseerde en goed gefinancierde inspanning om de productie en de toepassing van duurzame energiebronnen te ontwikkelen en te verbeteren;
  • een groots opgezet programma om duurzame technologie op het gebied van energie over te brengen in opkomende industrielanden als China en India;
  • sluiten van bindende internationale handelsovereenkomsten die de produktie, import en export van goederen, die niet op omgevingsvriendelijke wijze geproduceerd of getransporteerd worden, beperken en ontmoedigen;
  • inzetten op energiebesparend openbaar vervoer, zodat dit een reëel alternatief wordt voor privégebruik van auto’s.

Deze maatregelen passen niet gemakkelijk in ons streven naar gestage industriële groei en naar uitbreiding van de wereldhandel. Zij zijn daarom niet minder noodzakelijk. Zonder de uitbreiding van duurzame voedselproduktie in ontwikkelingslanden te belemmeren, zullen regeringen en leiders van ondernemingen de bestaande vormen van industriële groei moeten herzien in het licht van de huidige noodsituatie: want deze vormen van groei bedreigen onze planeet, en met haar de levens van onze medemensen en van ons nageslacht.

Als verantwoordelijke burgers van een kleine en kwetsbare wereld moeten we onze regeringen en leiders in de zakenwereld ervan overtuigen dat wij bereid zijn materiële offers te brengen voor het algemeen belang en de toekomst van de mensheid.

Regeringen en industriëlen zijn bang dat dure maatregelen om emissies te verminderen de economische voorspoed zal remmen en dat de bevolking daarom tegen zulke maatregelen is.

Zij veronderstellen dat consumenten alleen aan hun korte-termijn gemak denken.

Zij onderschatten ons.

Wij steunen elke noodzakelijke actie op wereldschaal. Nu.

[Teken de petitie]